Zapomenuté údaje? 

Co je CIDUG

Vytisknout

Občanské sdružení - Sdružení uživatelů Informix & DB2, o.s., v jazyce anglickém Czech Informix & DB2 Users Group, zkratka CIDUG, je dobrovolným a nezávislým sdružením uživatelů databázových systémů IBM Informix a DB2.

Základní informace

Registrace: MV ČR ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb.
Založeno. 4. srpna 2004
IČO: 266 71 069
Sídlo: Pod pekárnami 5/152
190 00 Praha 9 - Vysočany

Naše cíle

Seznamovat odbornou veřejnost s databázovými systémy IBM a podporovat tím tak jejich používání

Informovat o praktických řešeních technických problémů

Podporovat a rozšiřovat využití informačních technologií

Sdružit a podporovat komunitu těchto uživatelů

Poskytovat členům nezávislé fórum pro výměnu informací

Zastupovat členy v jednání s partnery při prosazování jejich zájmů

Přispívat k osvětě týkající se bezpečnosti a ochrany dat

Spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi, a to i na mezinárodní úrovni

K prosazování cílů Sdružení slouží především tyto naše aktivity:
Naše aktivity

Provozování webového portálu pro výměnu informací

Pravidelné pořádání seminářů, workshopů na základě požadavků členů i odborné veřejnosti

Zprostředkování kontaktů

Publikační činnost

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uživatelé poskytnou sdružení prostřednictvím portálu, budou považovány za důvěrné.

Účel, k němuž budou Osobní údaje zpracovány, vyplývá z nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Sdružení zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osoba, která poskytla osobní údaje, souhlasí s tím, aby sdružení poskytnuté osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo, aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou. Osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požádat sdružení, aby její osobní údaje vyloučil ze zpracovávání.

Vícejazyčnost zajišťuje komponenta FaLang.